Uygulamamızı denediniz mi ?

Edirne’de Gezilecek Görülecek Yerler

         EDİRNE’DE GEZİLECEK GÖRÜLECEK YERLER

         Edirne, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile insanların sıkça ziyaret ettiği yerlerden biridir. Edirne’de gezip görebileceğiniz yerleri birlikte tanıyalım. Videomuzun bu ilk bölümünde sizlere 10 eserden bahsedeceğim.

1.SELİMİYE CAMİİ

   Mimar Sinan‘ın 80 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim“ diye nitelediği yapıt olan Selimiye Camii, Osmanlı-Türk mimarlık tarihinin olduğu kadar, dünya mimarlık tarihinin de başyapıtları arasında gösterilmektedir. Edirne’nin ve aynı zamanda Osmanlı Döneminin simgesi olan cami; 1569-1575 yılları arasında II. Selim’in emriyle yaptırılmıştır. Çok uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da gösterir.

         Kubbe, 6 metre genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük payeye oturur. Mimar Sinan’ın yarattığı 8 dayanaklı cami planının en başarılı örneğidir. Caminin 3.80 metre çapında, 70,89 metre yüksekliğindeki üçer şerefeli dört zarif minaresi vardır. Giriş yönündeki her şerefeye ayrı ayrı yollardan, diğer ikisine ise tek yolla çıkılmaktadır.

2.SELİMİYE CAMİİ ARASTASI

         III. Murat Selimiye camiine gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa’ya yaptırtmıştır. 256 m. uzunluğunda, 73 kemerlidir. İçinde iki yanda 124 dükkân vardır. Evliya Çelebi, buranın ‘‘Kavaflar Çarşısı” olduğunu yazar. Dua kubbesinde, burada dükkânı bulunanların her sabah, doğru iş yapacaklarını ant içtikleri ve dua ettikleri bilinir.

3.ADALET KASRI

         Edirne Sarayı’nın sağlam kalan tek binasıdır. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin düzenlendiği Sarayiçi semtindedir. Edirne Sarayı’na Kanuni Sultan Süleyman zamanında eklenmiştir. Kanuni’nin kanunlarını burada yazdırdığı söylenir.

4.ŞÜKRÜ PAŞA ANITI ve BALKAN SAVAŞI MÜZESİ

         Anıt müze 26 Mart 1913 Balkan Savaşı ve şehitlerin anısına yapılmış olan bir komplekstir. Savaş sırasında yokluk içinde Edirne’yi savunan Şükrü Paşa’nın , Edirne’nin savunma yerlerinden biri olan Kıyık Tabya’ya mezarı getirilmiş ve Şükrü Paşa anısına bir anıt yapılmıştır. Anıtla birlikte burada bulunan tabyada Balkan Savaşlarını anlatan ve Edirne halkının elinde bulunan eşyalardan oluşan bir müze oluşturulmuştur.

5.EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU

         Edirne Büyük Sinagogu, Edirne’de bulunan ve Avrupa’nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük sinagogu olan bir Yahudi  ibadethanesidir.

6. SARAYİÇİ BALKAN SAVAŞI ŞEHİTLİĞİ

         Edirne’de bulunan Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği, yıl içerisinde şehre gelen birçok turistin gezi noktalarından biridir. 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında vatan topraklarını savunan 300 bin askerin anısına ve aynı zamanda 1913 senesinde Sarayiçi’nde aç ve susuz bırakılarak ölen 20 bin askerin anısı için inşa edilmiştir.

  1. KIRKPINAR ER MEYDANI

         Türk ordusunun savaşa hazırlanırken yaptığı hazırlıkların başında yağlı güreş gelmektedir. Eski adı “Karakucak” olan güreş, Osmanlı imparatorluğunun Rumeli’ye geçişiyle özünü ve ruhunu kaybetmeden yağlı güreşler olarak düzenlenmeye başlamış ve günümüze kadar sürdürülegelen bir gelenek halini almıştır.

8. LALAPAŞA DOLMENLERİ

         Dolmen, toprakta yan yana aralıklı olarak dizilmiş birkaç büyük yassı taşla bunların üstüne yatay olarak yerleştirilmiş yine büyük yassı taşlardan oluşan tarih öncesi yapılardır ve Mezar olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

  1. KARAAĞAÇ TREN GARI

         Edirne’nin Karaağaç kasabasında bulunan ve 2. Abdülhamid devrinde yaptırılan tren istasyonu binasıdır. Edirne Tren Garı olarak inşa edilmiş olan bina günümüzde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Binası olarak kullanılmaktadır.

         İstanbul’daki Sirkeci Garı örnek alınarak yapılmış gar binalarından biridir. Şark Demiryolları Şirketi adına Mimar Kemalettin Bey tarafından neoklasik üslupta inşa edilmiştir. Üç katlı, dikdörtgen planlı ve 80 metre uzunluğunda bir yapıdır. İstanbul’u Avrupa’ya bağlayan demiryolunun en önemli istasyonlarından birisiydi.

 

Sizin için önerilen:  Türk Spor/Futbol Kulübü Logolarının Tasarım Hikayeleri Tarihsel Değişimleri ve Anlamları

 

  1. ESKİ CAMİ

         Edirne ilinin merkezinde yer alan cami, Edirne’de günümüze ulaşmış ilk orijinal abidevi yapı olarak da bilinir. Caminin yan kapısı üzerindeki kitâbeye göre mimarı Konyalı Hacı Alâaddin’dir. II. Murat döneminde Edirne’ye gelen Hacı Bayram Veli’nin camide vaaz verdiği söylenir.Ayrıca Kabe’den getirildiği rivayet edilen Kâbe taşı ve caminin duvarlarındaki hat yazıları ilgi çeken diğer noktalarıdır.

         Edirne, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile insanların sıkça ziyaret ettiği yerlerden biridir. Edirne’de gezip görebileceğiniz yerleri birlikte tanıyalım. Videomuzun ikinci bölümünde sizlere 10 eserden bahsedeceğim.

  1. ENEZ KALESİ

         Tarihçi Prokopios, Antik Çağda Akropol denilen yüksek bir tepe üzerindeki kalenin Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapıldığını yazmıştır. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığına işaret etmektedir. MS. VI.yüzyılda Iustinianus’un kaleyi onardığı kaynaklarda geçmektedir.

  1. UZUNKÖPRÜ

            Ergene Nehri üzerinde, Anadolu ile Balkanları birbirine bağlayan tek köprü ve dünyanın en uzun taş köprüsü olma özelliğini taşıyan tarihi köprüdür. Eski adı Ergene Köprüsü idi. Köprü, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine ismini vermiştir.

13.EDİRNE ARKEOLOJİ MÜZESİ

         Sergileme Paleontolojik döneme ait fosillerle başlar. Bu bölümde Edirne ve yakın çevresinde bulunan 3. Zaman sonuna ait fil, gergedan ve at türünden hayvanların defans, çene kemiği, diş ve omurlarına ait parçalar vardır. Ayrıca günümüzden 30 milyon yıl önce Miyosen Döneme ait fosiller ile diğer deniz hayvanları ve bitki fosilleri de yer almaktadır.

 

Sizin için önerilen:  KIŞ AYLARINDA ÜŞÜMEMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

 

 

  1. MERİÇ NEHRİ

         Şehrin kuzeyinden güneyine kadar şehrin ortasından geçen nehirdir. Çevresinde çay bahçeleri, lokantalar ve çeşitli eğlence mekanları bulunmaktadır. Edirne’ye gittiğinizde Meriç Nehri’nin kıyısında bir çay içmeden dönerseniz çok şey kaçırmış olursunuz.

15.SULTAN II. BAYEZİD KÜLLİYESİ VE SAĞLIK MÜZESİ
      Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Sultan II.Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, son yıllarda ülkemizin en çok ilgi çeken müzelerinden biri durumuna gelmiştir. Almış olduğu uluslararası ödüllerle adını yurt içi ve yurt dışında duyuran bu müze, bir Osmanlı darüşşifasını günümüzde gerçek anlamda yaşatan tek müzedir. Bu özelliğiyle geçmişteki Selçuklu ve Osmanlı darüşşifalarının, tıp tarihimizdeki önemine ışık tutmaktadır.

    

     Osmanlı’nın önemli külliyelerinden biri olan ve Sultan II.Bayezid tarafından 1488 yılında Edirne’de yaptırılan külliyenin içinde yer alan darüşşifa ve hemen bitişiğindeki tıp medresesi, tarihimizin önemli bir eğitim ve sağlık kurumu olması açısından, günümüzde bu misyonun temsilcisi olan Trakya Üniversitesi tarafından sahiplenilmiştir.

 

16.ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ

 

     1443-1447 arasında, Sultan II.Murat yaptırmıştır. Yapı, bir yenilik olarak, enine dikdörtgen bir yapıdır. Böylece enine gelişen mekana ulaşılmak istenmiştir. Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk kez bu Camide kullanılmıştır. Avlunun dört köşelerine minareler yerleştirilmiştir. Camiye adını veren üç şerefeli minare, 67.62 m. yüksekliğindedir ve baklava desenlidir. Her şerefeye ayrı yollardan çıkılması ilginçtir. Baklava desenli, şişhaneli, çubuklu ve burmalı süslemeleriyle biribirinden ayrılan bu minarelerin hepsi farklı dönemlerde inşa edilmiştir. Ayrıca Üç Şerefeli Cami’nin mermer oymalarıyla ünlü taç kapısı dillere destandır.

17. SEMİZ ALİ PAŞA ÇARŞISI

       Edirnelilerin daha çok Kapalı Çarşı adıyla andıkları Ali Paşa Çarşısı Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında dört yıl kadar Sadrazamlık yapan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1569 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Bir söylentiye göre Kırklareli’nde yapılacak bir camiye gelir temin etmek amacıyla yaptırılmıştır. Yapılmasındaki bir maksat da kıymetli eşya satan (altın, gümüş vb.) ticaret erbabını bir çatı altında toplamak ve bu ticaret erbabının korunmasını sağlamaktır. Kaynaklara bakıldığında; her gece yüz adet bekçinin çarşıyı beklediğinden bahsedilmesi de söz konusu ticari ürünlerin ne kadar değerli olduğunun göstergesidir.

18. RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI

     Kent merkezinde Eski Cami’nin hemen arkasındadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından,1561’de Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Avlulu bir handır. Dikdörtgen avlunun çevresinde iki kat halinde 102 oda yer alır. Katların avluya bakan yüzleri revaklıdır. Ön cephelerde 21 adet dükkan bulunur. Bu dükkanlar Kervansaray’a gelir getirmek amacıyla yapılmıştır.

 

19. LOZAN ANITI VE MÜZESİ

       Edirne Karaağaç Semtinde bulunan anıt, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü alanı içerisinde yer almaktadır. Anıtın dikilmesinde Trakya Üniversitesi ve Edirne Valiliği ile diğer kuruluşlar önemli bir çaba sarf etmişlerdir. Lozan Anlaşması ile Karaağaç’ın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını ve Lozan Anlaşmasında kazanılan diplomatik zaferi temsil etmektedir. Anıtın bitişiğinde ise Lozan Müzesi bulunmaktadır.

20. SAROZ KÖRFEZİ

      Trakya’nın güneyini belirleyen, Gelibolu Yarımadası’nın uç noktasından Enez’e (yunanistan sınırı) kadar uzanan körfez. Temiz denizi, geniş ve ince kumlu sahili ve nispeten serin deniz suyu ile bilinir. Kaptan Kusto’nun bölgede yaptığı araştırmalar sonucu Saroz Körfezi’nin deniz dibi akıntıları ile kendi kendini temizleyebildiği ve her daim temiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu özellikte bir körfez daha sadece Filipinler’de vardır. Saroz körfezi özellikle Trakya ahalisinin yaz aylarını geçirdiği bir bölge olmuştur. İstanbul’a yakınlığından dolayı büyük şehirden insanlar da artık Saroz Körfezi’ni keşfetmiştir.

 

           

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir